Udruženje fizioterapeuta RS

Prof. dr Marko Stojanović

Prof. dr Marko Stojanović - sportski naučnik Rođen 1976, diplomirao na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu, 2000. godine. Višu košarkašku školu u Beogradu upisao 1999. godine i i na istoj diplomirao 2001. Odbranio magistarsku tezu 2006. godine na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu, a 2008. doktorsku disertaciju pod mentorstvom prof. dr Sergeja Ostojića. U stalnom radnom odnosu na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu na predmetima Košarka, Teorija sportskog treninga i Programiranje treninga i kontrola treniranosti.…

Mario Klasić

Mario Klasić, MSc physioth. OMPT DVMT IMTA Tacher candidate Studij fizioterapije završava na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, u Rijeci završava Fakultet zdravstvenih studija gdje stiče titulu Magistra Fizioterapije. Radi dugi niz godina u profesionalnom sportu, te s privatnim pacijentima iz svakodnevnog života. godine otvara Ustanovu za fizioterapiju i rehabilitaciju NOP u Zagrebu. 2020. godine započinje specijalizaciju na njemačkom OMPT-DVMT,te iste godine dobiva priliku postati IMTA Tacher kandidat.  

Ranko Rajović

Ranko Rajović - autor NTC programa Ranko Rajović rođen u Beogradu, specijalista interne medicine, magistar neurofiziologije (Medicinski fakultet, Novi Sad) i doktor sportskih nauka (Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš).  Saradnik je UNICEF-a za ranu edukaciju i šef Katedre za neuronauke u vaspitanju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu u Kopru. Autor je NTC sistema učenja koji se primjenjuje u više od 20 država Evrope, a u 7 država ima akreditaciju ministarstva obrazovanja. Ekspert je EHF-a (European handball federation) za neuronauke…

Juan José Boscà

Juan José Boscà, osnivač i voditelj jednog od najvećih centara za edukaciju fizioterapeuta i ljekara “Instema” iz Španije te jedan od ponajboljih profesora i instruktora iz područja manuelne terapije i osteopatije. Boscà je profesor i direktor Postdiplomskog instituta za manualnu terapiju INSTEMA, a predavač je postdiplomskih studija na univerzitetima u Španiji, Italiji, Portugalu, Venezueli, Brazilu, Argentini, Čileu, Kostariki, Peruu, Kolumbiji, Paragvaju, Meksiku. Trener je pedagogije za nastavnike EOM-a. Predaje specijalizovane kurseve iz visceralne i kranijalne osteopatije na različitim nacionalnim i…

Gordana Pošćić

Gordana Pošćić - msc. fizioterapije, međunarodni IPNFA instruktor Rođena 1962. godine u Rijeci. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Rijeci i stekla naziv Magistra fizioterapije. Nakon 14 godina rada u Domu zdravlja Rijeka, 1996. godine otvorila Privatnu praksu fizikalne terapije i rehabilitacije u Rijeci. Entuzijast u struci, znanje kombinira s intuitivnim pristupom i smatra da uvijek može bolje i brže. Kontinuirano se usavršava u struci, završila je razne međunarodne tečajeve u Europi i Hrvatskoj i aktivni je sudionik kongresa, konferencija i simpozija…

Srđan Anđelkov

visoki strukovni fizioterapeut Završio gimnaziju "Branko Radičević" u Kovinu. Na Univerzitetu u Beogradu završio studije za višeg i visokog strukovnog fizioterapeuta. Specijalističke studije za fizioterapeuta iz primene manuelnih tehnika završio u prvoj generaciji 2015. godine sa prosečnom ocenom 9,78.Trenutno pohađa četvorogodišnju specijalizaciju  iz osteopatije (International Osteopathic Academy ,Milano ,Beograd ). Na beogradskom univerzitetu (2015.-2018.) bio tri godine predavač na specijalistickim studijama za fizioterapeute na predmetu "Dijagnostičke metode u manuelnoj terapiji" (praktična nastava) ,na predmetu "Tehnike manipulativne terapije u terapeutskoj praksi" (praktična nastava) I na…

Spisak predavača

Primarni cilj Drugog Kongresa fizioterapeuta Republike Srpske je edukacija, pa su u skladu sa tim naši predavači samo provjereni i kvalitetni ljudi iz struke spremni da svoje znanje i iskustvo podijele sa vama. U narednom periodu detaljno ćemo vam predstaviti svakoga od njih ponaosob. Doc. dr sc.med. dr Tamara Popović specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Polja stručnog i naučnog interesovanja doc. dr Tamare Popović su iskazani i u doktorskoj disertaciji odbranjenoj 2007. godine pod nazivom “Poređenje djelovanja pulsnog elektromagnetnog djelovanja…

Dr Srđan Živanović

ortoped / ortopedski hirurg / traumatolog Dr Srđan Živanović, ortoped – ortopedski hirurg, specijalista ortopedije od 2002. godine. Osnovna polja interesovanja od 2008. su mu hirurgija ramena i hirurgija lakta. U svom svakodnevnom dijagnostičkom i operativnom radu pokriva kompletnu patologiju ramena i lakta. Primenjuje kako otvorene hiruške metode, tako i artroskopiju ramena i artroskopiju lakta. Među mnogobrojnim artroskopskim procedurama primenjuje artroskopsko uklanjanje sluzne kesice ramena, sa tzv. subakromijalnom dekompresijom. Takođe vrši artroskopsko uklanjanje spoljnog zgloba ključne kosti. Rešava artroskopski i problem nestabilnosti ramena koji je najčešći…

DRUGI KONGRES FIZIOTERAPEUTA REPUBLIKE SRPSKE “Vaš pokret – naša misija”

Udruženje fizioterapeuta Republike Srpske organizuje Drugi kongres fizioterapeuta Republike Srpske pod motom “Vaš pokret – naša misija”. Kongres će se održati u Banja Luci 29. i 30. septembra 2023. na lokaciji Banski dvor – Kulturni centar. Pozivamo Vas da svoje radove i rezultate  prijavite za predstavljanje na samom Kongresu a istovremeno i da poslušate neke od eminentnih predavača i ispratite savremene tokove fizioterapije. Sve informacije u vezi prijave radova i/ili učešća kao i o cijenama kotizacija možete pronaći na našoj web stranici: www.ufrs.net/kongres-2023/