Dr Branko Barać

specijalista interne medicine – reumatolog

Dr Branka Baraća domaći i mediji u regionu godinama predstavljaju kao „vrhunskog ljekara koji oživljava bolesna koljena“.

Vrhunski je stručnjak iz oblasti regenerativne medicine, uključujući i ultrazvučno vođenu aplikaciju u oboljele periferne zglobove i meka tkiva:

  • kortikosteroida, hijaluronske kiseline 
  • Cellular matrixa (sinergijski tretman hijaluronom i plazmom bogatom trombocitima)
  • PRP-a (terapija plazmom obgaćenom trombocitima)
  • Orthokin-a (terapija sopstvenim serumom obogaćenim antizapaljinskim i faktorima regeneracije) 

Potpredsednik je prve Republičke regulatorne komisje za regenerativnu medicinu ispred Ministravstva zdravlja Republike Srbije i član brojnih udruženja kao lekar nacionlnog golf tima Srbije.

 
Dr Branko Barać rođen je 08.07.1975. u Beogradu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, kao učenik generacije, dobitnik Vukove diplome.
 
OBRAZOVANJE: 
  • Doktor medicine, Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu završio sa prosječnom ocjenom 9.23 februara 2003.
  • Magistar medicinskih nauka 2009 god. u oblasti endokrinologije, sa odličnim uspjehom Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Specijalista interne medicine od 2013 god., sa odličnim uspjehom, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Vijeće naučnih oblasti medicinskih nauka Univerziteta u Beogradu je marta 2013. prihvatilo prijedlog teme doktorske disertacije „Uloga polnih steroida u infarktu miokarda kod muškaraca starijih od 40 godina“, za mentora je određena Prof. dr Svetlana Vujović, a za komentora Prof. dr Zorana Vasiljević Pokrajčić.
  • Od  šk. 2014/15 na užoj specijalizacije iz reumatologije.
  • Doktor medicinskih nauka septembar 2018. sa odličnim uspjehom.