Kongres

2. redovna Skupština Udruženja fizioterapeuta RS za 2017. godinu

Dana 24.11.2017.godine održana je 2. Redovna Skupština Udruženja fizioterapeuta Republike Srpske za 2017.godinu, gdje je prisustvovalo 22 člana Udruženja. Skupštinu je vodio Branko Stojnić, predsjednik Udruženja fizioterapeuta Republike Srpske, pročitao dnevni red i otvorio raspravu po istom. Dnevni red: 1. Izvještaj o radu Udruženja fizioterapeuta Republike Srpske za 2017. godinu – predsjednik Udruženja; 2. Izvještaj o radu Podružnica i Sekcija za 2017. godinu- predsjednici Podružnica; 3. Izvještaj Predsjednika Organizacionog odbora Prvog Kongresa fizioterapeuta Republike Srpske- Draško Stanojević; 4. Osnivanje Udruženja…

Svjetski dan radnih terapeuta

Svjetski dan radnih terapeuta Sekcija Radnih terapeuta Udruženja fizioterapeuta Republike Srpske treću godinu obilježava Svjetski dan radnih terapeuta – 27. oktobar. Ovaj dan obilježićemo promocijom knjige „Procjena okupacija u radnoj terapiji“ Andreje Bartolac, predavača sa Zdravstvenog veleučilišta iz Zagreba. Promocija će se održati 28. oktobra 2016. u Jevrejskom kulturnom centru Arie Livne sa početkom u 17 časova. Predavanje je značajno za sve radne terapeute Republike Srpske, ali i za ostale zdravstvene radnike i saradnike koji su dio tima za rehabilitaciju osoba sa fizičkim i…

Učešće u Javnoj raspravi na temu: Izmjene u školovanju diplomiranih medicinskih sestara i fizioterapeuta

Učešće u Javnoj raspravi na temu: Izmjene u školovanju diplomiranih medicinskih sestara i fizioterapeuta koje donosi novi Nacrt Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske Predstavnici Udruženja fizioterapeuta Republike Srpske aktivno su učestvovali u Javnoj raspravi na temu ” Izmjene u školovanju diplomiranih medicinskih sestara i fizioterapeuta koje donosi novi Nacrt Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske”. Javna rasprava je provedena 08.07.2016. godine u Banja Luci, u Hotelu Bosna u organizaciji Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske u saradnji…