Četvrti poziv za učešće na VIII međunarodnoj konferenciji “Sportske nauke i zdravlje”

U petak 16.3.2018. na Panevropskom univerzitetu ’’Apeiron’’ Vojvode Pere Krece 13, Banja Luka, održaće se  VIII međunarodna konferencija pod nazivom “Sportske nauke i zdravlje”.

TEMATSKE OBLASTI KONFERENCIJE:

– Predškolsko vaspitanje u funkciji razvoja djece
– Savremeno školsko fizičko vaspitanje u funkciji pravilnog rasta i razvoja djece i omladine
– Savremeno fizičko vaspitanje i zdravlje mladih
– Studentski sport kao faktor zdravog življenja
– Sport u funkciji rekreacije građana- stanovništva i zdravlja
– Sportsko- rekreativne aktivnosti kao faktor borbe protiv stresa
– Primjena sportsko-rekreativnih aktivnosti u promjeni načina života ljudi
– Moderne sportsko-rekreativne aktivnosti (fitnes, ekstremni sportovi i dr.) i zdravlje vježbača
– Korektivna gimnastika i kineziterapija u otklanjanju posturalnih poremećaja
– Sport osoba sa posebnim potrebama u funkciji osposobljavanja za život i rad
– Sport invalida kao faktor zdravlja i resocijalizacije
– Vrhunski sport i zdravlje
– Ostale aktuelne teme vezane za sportske nauke i zdravlje
– Fizioterapija u sportu
– Ishrana, nutritivna terapija i dijetetrika u sportu.

Više o Konferenciji možete pročitati u prilogu.

Link: ČETVRTI POZIV ZA UČEŠĆE