Edukacija Cyriax – modul B

Od 10.  do 12. novembra održana je edukacija Cyriax – modul B. Na edukaciji su učetvovali fizioterapeuti koji su svoje znanje voljni proširiti, ne samo radi svoje lične koristi, već prvenatveno radi dobrobiti pacijenata.
Instruktor edukacije je bila Jozica Zupancic iz Slovenije, sa kojom Udruženje ostvaruje zaista divnu saradnju, te u buducnosti očekujemo nastavak ove grupe ka višim stepenima Cyriax edukacije (C, D, E i F), te ćemo se potruditi da i drugim zainteresovanim omogućimo edukaciju koja je planirana od početnog nivoa A sljedeće godine.
Svi zainteresovani mogu se jave na e-mail Udruženja fizoterapeuta Republike Srpske.