Kongres 2023

DRUGI KONGRES FIZIOTERAPEUTA REPUBLIKE SRPSKE

“Vaš pokret – naša misija”

Mjesto održavanja

Banski dvor – Kulturni centar,
Banja Luka

Organizator

Udruženje fizioterapeuta
Republike Srpske

Period održavanja

29 – 30.9.2023.

Tehnička podrška

Mednet

Teme Kongresa
    • Savremena fizioterapija
  • Slobodne teme
Generalni sponzor

JZU Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju  “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka

PRELIMINARNI PROGRAM

  1. Preliminarni program Drugog kongresa fizioterapije sa međunarodnim učešćem dostupan je ovdje.

Napominjemo, sve prijave se zatvaraju 18.09.2023.

POZIV ZA AUTORE

Prijavite radove za
Drugi kongres fizioterapije sa međunarodnim učešćem

Poštovane i drage kolege, 

Pozivamo Vas da svoje radove i istraživanja u oblasti fizioterapije prijavite za Drugi Kongres fizioterapije sa međunarodnim učešćem, koji će se održati od 29-30. septembra 2023. godine u Banjaluci.

Radovi se prijavljuju u obliku sažetaka slanjem istih na mail fizioterapeutirs@gmail.com, prema Uputstvu za pisanje i prijavu sažetaka / radova.

Krajnji rok za prijavu sažetaka/radova  je  1. avgust  2023.

PRIJAVA UČEŠĆA NA KONGRES (bez rada)

Prijava za učešće na Kongresu se vrši putem obrazca.

Potvrdu o odobrenju učešća dobijate nakon realizovane uplate odgovarajuće kotizacije koja se za autore uplaćuje tek nakon odobrenja rada za učešće od strane Naučnog odbora Kongresa.

KOTIZACIJE:

PERIOD

REGISTRACIJE

ČLANOVI UFRS, UFFBIH I

POTPISNICA SPORAZUMA

OSTALI

STUDENTI

DO 15.8.2023.

100 € / 190 KM

130 € / 250 KM 15 € / 30 KM

OD 16.8.2023.

120 € / 230 KM 150 € / 290 KM

15 € / 30 KM

Kotizacija uključuje: prisustvo na predavanjima i radionicama, kongresni materijal, koktel dobrodošlice nakon otvaranja, svečana večera (subota) te sertifikat o učešću.

Kotizacija za studente NE UKLJUČUJE svečanu večeru.

 

Uplate kotizacije se vrše na račun:

 

→ Iz BiH:

Udruženje fizioterapeuta Republike Srpske
Slatinska 11 , 78 000 Banja Luka

Sa naznakom: Kotizacija za 2. međunarodni Kongres
NLB banka a.d. račun br. : 562-099-00012790-51

→ Iz inostranstva:

Udruženje fizioterapeuta Republike Srpske
Sa naznakom: Kotizacija za 2. međunarodni Kongres

IBAN BA395620998116872515

SWIFT: RAZBBA22

 
Za sve infomacije kontakt mail je: fizioterapeutirs@gmail.com

Kongresni odbor

Danijel Šarić, dipl. FT
Aleksandar Kovačević, dipl. FT
Jovana Janković, dipl. FT
Ljubiša Eskić, dipl. FT
Neda Pentek, dipl. FT

Naučni odbor
doc. dr Olivera Pilipović Spasvojević , dipl. medicinar fizioterapije
doc. dr Dijana Laštro , dipl. medicinar fizioterapije i dipl. radni terapeut
doktorant Siniša Nikolić, dipl. medicinar fizioterapije

Prvi poziv

Udruženje fizioterapeuta Republike Srpske organizuje 2. Kongres fizioterapeuta Republike Srpske koji će se održati u Banja Luci 29. i 30.9.2023. na lokaciji Banski dvor – Kulturni centar.

Iskoristite priliku da prezentujete svoje radove i rezultate a istovremeno poslušate neke od eminentnih predavača i ispratite savremene tokove fizioterapije.

Uskoro više informacija o načinu prijavljivanja, kotizacijama i radovima.

Sponzori

Ovom prilikom se zahvaljujemo partnerima koji su nas  podržali u organizaciji 2. Kongresa fizioterapeuta RS.

 

Generalni sponzor

 

Zlatni sponzor

 

Ostali sponzori