Prof. dr Marko Stojanović

Prof. dr Marko Stojanović – sportski naučnik

Rođen 1976, diplomirao na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu, 2000. godine. Višu košarkašku školu u Beogradu upisao 1999. godine i i na istoj diplomirao 2001. Odbranio magistarsku tezu 2006. godine na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu, a 2008. doktorsku disertaciju pod mentorstvom prof. dr Sergeja Ostojića.

U stalnom radnom odnosu na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu na predmetima Košarka, Teorija sportskog treninga i Programiranje treninga i kontrola treniranosti. Više od 15 godina angažovan u oblasti dijagnostikovanja, kontrole i praćenja stanja treniranosti vrhunskih sportista i u tom periodu održao više predavanja po pozivu u zemlji i inostranstvu.

Objavio preko 40 naučnih radova u vrhunskim i istaknutim međunarodnim časopisima iz oblasti sportskih nauka, medicine i ishrane. Autor dva univerzitetska udžbenika i koredaktor većeg broja naslova u ediciji „sportska nauka“- Datastatus, Beograd.

Predavač na licencama Fudbalskog saveza Srbije i član stručnog veća centra za edukaciju FSS-a. Sportski naučnik u O.K “Vojvodina“, dvostruki prvak države (2016-2018).