Održana redovna sjednica Skupštine Udruženja

Održana redovna sjednica Skupštine Udruženja

U subotu, 23. marta 2024. godine u Termama Ozren, održana je redovna sjednica Skupštine Udruženja fizioterapeuta Republike Srpske.

Ovaj događaj je bio povod da se okupi više od 50 fizioterapeuta koji su stigli iz različitih krajeva RS, a ne samo delegati i njihovi predstavnici.

Pored usvajanja Izvještaja o radu za prošlu godinu, rukovodstvo je iznijelo plan rada za tekuću godinu. Raspravljalo se takođe o organizovanju radionica i stručnih seminara, te o povećanju članarine koja datira od osnivanja Udruženja. Velikom većinom glasova, usvojeno je da se članarina podigne sa 3 KM na 5 KM.

Nakon radnog dijela Skupštine, druženje je nastavljeno u wellness i rekreativnim aktivnostima koje nudi kompleks Terme Ozren, te kasnije na večeri uz muziku i dobru zabavu.